שירים.

מה זה הדבר הזה?

 

מהו אותו דבר

שנמצא בין הקול שלך לבין הדיבור שלך?

שחי בין הלחי שלך לבין החיוך שלך?

שמסתתר בין העיניים שלך לבין הטוב בהן?

בין תנועותייך לבין צורותייך?...

בין כל אלה

לבין הדממה?...

 

מה הדבר בו אינני יכול לשקוט, לתפוס, לאחוז?

רק להיות חללי,

לנמוג, להיסוג להדמום עוד יותר עד שחי במלואו יהיה

בי, חללי

כאור גחלילית מרצד, מרקד

ללא כל גחלילית קיומה,

ללא הגחלילית עצמה,

רננים רננים ליבי

על מה?...